Wat een niveau...

21-01-2014 17:58

Na een dagje school maakte ik mij meteen klaar om te gaan voetballen. Een makkelijke training werd het zeker niet! Van de 1,5 uur die we trainden, gebruikten we slechts 15 minuten de bal, maar die minuten waren in zeer hoog tempo ( in vergelijking met België toch ). De rest was dus zonder bal en de voetballers weten wel wat dat betekent... LOOPTRAINING :( . Ik denk dat ik na twee keer in de week te gaan trainen, voor drie maand, toch wel 15 kilo kwijt moet zijn :) (minstens). Gelukkig is het een toffe groep en een toffe trainer die zich achter de training zelfs even verontschuldigde ;) . Nu nog een biografie in het Spaans schrijven, een taak van geschiedenis maken, een oefening van fysica maken, als er nog tijd zou zijn een toets voor de leerkracht wiskunde in Belgie maken en dan SLAPEN. :)

After a day of school, I prepared ​​myself to play football.It wasn't an easy work-out at all! In the 1.5 hours we were training, we used the ball for only 15 minutes , but those minutes were from a very high level(compared to Belgium). The rest was thus without the ball and the footballplayers know what that means ... RUNNINGPRACTICE :( (I think if I'm going to work out, twice a week for three months,I must lose 15 kilograms  (at least). Fortunately, it is a nice group and a nice trainer who even appologised after the training ;). Now write a biografy in Spanish, make the task of history,make an exercise of physics , if there would be any time a test  for the teacher of mathematics in Belgium and then SLEEP. :)