Paella 2

10-02-2014 19:53

Ik maakte gisteren zoals ik eerder al zei paella met Thomas voor Laurine, Arne, de gastfamilies en Ana en haar familie. Iedereen bracht ook nog wat lekkers mee en we hadden een geweldige dag. Vandaag dan weer naar school. Ik maakte een toets ( nog maar mijn derde in Spanje :) ) en volgde rustig de lessen. Toen ik thuiskwam begon ik dan maar aan mijn 4! toetsen voor wiskunde die ik tegen woensdag moet maken. Het duurt een tijdje voordat ik al die rijen, kolommen en letters in het Word-document had opgeschreven, maar er zijn er nu toch al 2 klaar. Morgen weer naar school en hopelijk een leuke dag.

 Yesterday, as I said earlier , I made paella with Thomas for Laurine, Arne, the host families and Ana and her family. Everyone also brought some food and we had a great day. Today, back to school. I made a tests (only my third in Spain :)) and followed the lessons quietly . When I got home I started my 4! tests for math that I have to make before wednesday. It takes a while before I had written down all the rows, columns and letters in the Word-document, but two down and 2 to go. Back to school tomorrow and hopefully a nice day.

Hasta luego,

Thybo