Nog 5 dagen...

30-12-2013 17:52
 

Nog maar 5 dagen en dan vertrekken Laurine, Arne en ik op ons Spaanse avontuur. Ik begin te realiseren hoe dichtbij het eigenlijk komt. Van toen we 9 maand geleden het nieuws kregen tot nu is er al veel gebeurd. We leerden een basisvocabulair van Spaans en gingen op stagedag in Brussel, waarvoor ik Julie en Isabel (de begeleiders) en Margot, Floris, Marie en Audrey (4 andere studenten die op uitwisselingsproject gaan) wil bedanken. Het gaat snel en ik kan niet wachten om hieraan te beginnen. Nog een kleine week in België en dan 3 maanden naar het zonnige Las Palmas. Ik zal proberen iedereen zo veel mogelijk verhalen te delen over mijn ervaring.

Morgen is het oudejaarsavond en het nieuwe jaar zal veel nieuwe, leuke dingen brengen. Een ( vroeg ) gelukkig Nieuwjaar en tot in 2014.

Only 5 more days and then Laurine, Arne and I leave on our Spanish adventure. I'm starting to realise how close it's getting. In 9 months, since when we first got the news, a lot has happend. We learned the basics of Spanish and went on a trainingday in Brussels, for wich I want to thank Julie and Isabel ( the 'teachers' ) and Margot,Floris,Marie and Audrey ( 4 other students who participate in the project ). It's going fast and I can't wait to start. A small week in Belgium and then 3 months in sunny Las Palmas. I'll try to share as many stories as possible with everyone who reads this blog.

Tomorrow it's New Years Eve and the new year will bring many, new, nice things. A happy ( early ) New Year and see you in 2014.

Thybo