Het gewoon worden Getting used to it

10-01-2014 21:07

Vandaag en gisteren waren al veel beter op school. We hebben al met verschillende mensen kunnen praten. Iedereen op school is supervriendelijk! Soms is het moeilijk om de leerkracht te verstaan, maar ze doen echt alles zodat we het zouden verstaan. Bijvoorbeeld: de leerkracht van geschiedenis heeft speciaal voor ons kopieën gemaakt in het Engels! Gisteren hadden we 2 uur L.O. en vandaag 1 uur. Gisteren hadden we 2 uur tango! Vandaag hebben we gevolleybald. Het is ook een zeer grote school, er zijn allerlei nationaliteiten. Zo heb je veel mensen van Zuid-Amerika en Afrika. Deze namiddag zijn we naar 1 van de vele winkelcentra geweest om een nieuwe SIM kaart te kopen van hier. Nu is het weekend en morgen gaan we Itahisa (mijn zus hier) naar de luchthaven brengen. Ze gaat een weekje skiën in Granada. Wanneer we op school toekomen zijn er al mensen die ons de hand schudden en kussen geven! Vandaag heb ik ook mijn eerste huiswerk gekregen. Ik probeer ook al Spaans te spreken met Itahisa en ze verbetert mij wanneer ik iets fout zeg. (meestal) Maar ik denk dat het wel zal lukken met dat Spaans, ik versta het meeste, maar weet nog niet goed hoe ik moet antwoorden. Tot het volgende bericht!

Today and Yesterday were much better at school. We already could talk with a couple of students. Everybody at school is very friendly! Sometimes it’s difficult to understand what the teachers say, but they do everything to make us understand them. For example: the teacher of history made copies in English especially for us! Yesterday we had 2 hours of P.E. and today 1 hour. Yesterday we had 2 hours of tango! But today we played volleyball. The school here is very big, you have many different nationalities. For example you have many people of South-America and Africa. In the afternoon we went to a shopping center to buy a new SIM card. Now it’s week-end and tomorrow we have to drop of Itahisa (my sister here) at the airport. She is going to ski for one week in Granada. When we arrive at school, there are already people who shake hands and give kisses. Today I also got my first homework. I also try to speak Spanish with Itahisa and she corrects me when I’m wrong (most of the time). But I think after a while it will be better with my Spanish. I can understand the most, but I don’t know how the answer. See you for the next message!