Eerste dag school First day at school

08-01-2014 21:56

Vandaag was de eerste dag op school. Deze morgen was ik heel zenuwachtig. Toen we toekwamen op school voelden we ons een beetje bekeken. Het eerste uur hadden we geschiedenis, dan Latijn en dan hebben we een rondleiding gekregen in de school. Tijdens de middag was er een interview en morgen komen we in de krant! In de namiddag hadden we nog Engels en Spaanse Literatuur. Bij Engels kregen we meteen een examen, reading test! Wanneer school bijna gedaan was, waren we al minder zenuwachtig. Dan zijn we naar huis teruggekeerd met de bus. ’s Avonds zijn we nog langs geweest bij Thybo en hebben we nog een kleine wandeling met de hond van Sara gemaakt. Morgen moeten we zonder Maria, Aday en Sara naar school! Hopelijk vinden we alle klassen op tijd.

Today was our first day at school. We were very nervous this morning. When we arrived at school, we felt like everybody was watching us. The first course was history, then Latin and then Ana showed us the whole school and the teachers. At break time there was an interview and tomorrow we will be in the newspaper! In the afternoon we had English and Spanish literature. For English we had a reading exam. When school was almost finished, we were less nervous than in the morning. Then we went back home with the bus (la guagua). At the evening we went to Thybo and we made a little walk with Sara’s dog. Tomorrow we have to go to school without Aday, Sara y Maria. I hope we’ll find the classes on time!