Carnaval

04-03-2014 15:41

Het is een tijdje geleden dat ik op mijn blog heb geschreven, sorry hiervoor. Het is de laatste tijd wat druk geweest.

 Vrijdag hadden we in de namiddag geen les, want er was een show voor carnaval, opgevoerd door studenten. Tegen de avond ging ik samen met Thybo, Laurine en de mama van Maria naar ‘Gala de la Reina’ (verkiezing van de koningin van carnaval). Het was laat wanneer het gedaan was dus zijn we in het huis van Maria blijven slapen.

 Zaterdag ging ik om 1 uur mijn grootouders ophalen aan het hotel. Dan hebben we hun het huis laten zien en dan hebben we paella gegeten. Rond 4 uur gingen we naar het huis van Sara, daar konden mijn grootouders de ouders en de grootouders van Sara en Aday leren kennen. Tegen een uur of 6 ging ik met mijn grootouders naar de stad om naar de stoet van carnaval te kijken. Daarna gingen we nog even naar het strand en aten we nog een tortilla! Het was een leuke dag.

Zondag vertrok ik rond 10 uur samen met Laurine, Thybo en de ouders naar Gáldar, een dorpje op het platteland. Daar gingen we naar een museum en naar de Cueva Pintada, een opgegraven grot met een muurschildering. Daar konden we ook nog wat opgravingen bekijken en zo konden we wat meer te weten komen over de Guanches (vorige inwoners Gran Canaria). Daarna gingen we naar Agaete, een dorpje wat verder naar het westen. Eerst picknickten we daar en dan ging we naar het strand. Het was een strand met stenen, maar wel mooi met de bergen op de achtergrond. Daarna gingen we naar een soort zwembad in de zee kijken. Het leek op een zwembad, maar dan een natuurlijk, gevormd door de rotsen. We zagen ook Dedo de Dios (vinger van god), het was een rots die uit het water stak die leek op een hand. Maar enkele jaren geleden was er veel wind en de vinger is nu afgebroken.

Gisteren ging ik ’s morgens met de bus naar het hotel van mijn grootouders. Ik ben nog een hele dag bij hun geweest, we wandelden langs Las Canteras en ’s avonds brachten ze mij terug met de taxi.

Vandaag ben ik naar het strand geweest. Eerst dachten we te gaan surfen, maar de zee was te wild. Dus zijn we gewoon maar in de zee geweest. Het was vandaag bewolkt, maar toch een leuke dag!

 

 

It’s a time ago that I wrote on my blog now. Sorry, but it has been busy this week.

Friday we didn’t have classes in the afternoon, because there was a show for carnival, which the students created. In the evening I went with Laurine, Thybo and Maria’s mother to the ‘Gala de la Reina’ (there they chose the queen of the carnival). It was very late when we came home, so we slept at Maria’s house.

Saturday I went to pick up my grandparents at 1 o’clock at their hotel. Then we showed them the house and we ate paella. At 4 o’clock we went to Sara’s house, there my grandparents met Sara’s parents and grandparents. Then I went with my grandparents to the parade and to the beach. At the beach we ate tortilla. It was a nice day.

Sunday I went with Laurine, Thybo and the parents to Gáldar, a town at the countryside. There we visited a museum and the ‘Cueva Pintada’. A cave with paintings. There we learned a bit more about the Guanches (previous inhabitants of Gran Canaria). After that we went to Agaete, a village more in the west. First we took lunch and then we went to the beach. It was a beach with rocks, but it was very beautiful with the mountains at the background. Then we went to look to a swimming pool in the sea with rocks. We also saw the ‘Dedo de Dios’ (finger of god), it was a huge rock that came out of the sea and it looks like a hand. But the finger was broken a few years ago when there was much wind.

Yesterday in the morning I went with the bus to the hotel of my grandparents. I spent the whole day with them, we walked at Las Canteras beach and in the evening they brought me back home with a taxi.

Today I went to the beach, we thought we were going to surf, but the waves were too big. Then we went in the sea without surfing. It is a bit cloudy today, but it was a nice day!