2 weekjes

18-03-2014 20:37

Het gaat gigantisch snel... nog 2 weken en we zitten op het vliegtuig naar Brussel, waar onze families onze waarschijnlijk zullen opwachten. Het geeft veel om over na te denken, maar die gedachten deel ik de laatste dag wel mee, aan het absolute einde van dit project. Vandaag ging ik trainen en maakte ik een powerpointpresentatie over België om vrijdag voor te stellen. Morgen word weer een leuke, maar - zoals gewoonlijk - een vermoeiende dag.

It's going fast...2 more weeks and I'm on the airplane to Brussels, where our families will hopefully be waiting for us. It gives a lot of stuf to think about, but those thoughts I'm going to share the final day, at the end of this project. Today I went to footballpractice and I made a powerpointpresentation about Belgium that we have to present this friday. Tomorrow will be a fun but - like always - exhausting day.

El tiempo pasa rapidamente... 2 semanas y me voy a Belgica, donde nuestras familias nos esperan. Eso da mucho que pensar , pero voy a decir mi pensamientos al final dia, al final de este proyecto. Hoy fui al entrenamiento de futbol y yo hice un presentacion de powerpoint acerca de Belgica, y nosotros lo presentamos viernes. Manana va ser muy divertido, pero - como todos los dias- agotador.

Hasta luego,

Thybo